צריכים עזרה? חייגו עכשיו: 077-4560208

כל מה שרציתם לדעת על חוק הספאם

כל מה שרציתם לדעת על חוק הספאם

חוק הספאם או חוק דיוור ישיר או דואר זבל הינו חוק שנכנס לתוקף בתאריך 1.12.2008 - הסעיפים שנוספו הם תיקון לחוק התקשורת.

התיקון מסדיר את כל נושא משלוח פרסומות או הצעות לשרות דרך דואר אלקטרוני או SMS (מסרון) או כל אמצעי אלקטרוני אחר לנמענים.

החוק כשמו כן הוא חוק שנועד להגן על הצרכן מקבלת "דואר זבל" ספאם לתיבת הדוא"ל או למכשיר הסלולרי שלו.

החוק חל על כל תושבי ישראל ותקף גם לרשימת תפוצה שיצאו לפני תיקון החוק. בקיצור לכולם!

 

 

אז מה אומר החוק?

בקצרה, החוק מתייחס לחיוב של השולח לקבל את הסכמתו של הנמען לקבלת כל סוג של פרסומת או הצעה לשרות כלשהו, דרך דוא"ל, SMS, פקס ובאמצעים אלקטרוניים ישירים אחרים.

 

החוק אוסר על שליחת הודעות פרסומויות או הצעה לשרות בכל אמצעיאלקטרוני לרבות: דוא"ל, פקס, SMS וכ', ללא הסכמה מפורשת של הנמען. מאז תיקון החוק, תוכלו לראות באתרים רבים תיבת סימון (צ'ק בוקס) "אני מאשר קבלת חומר פרסומי" (או כל מיני נוסחים אחרים) שהלקוח בוחר אם לסמן אותה ב-V או שלא.

 

החוק מתיר לשלוח הודעה שמבקשת את רשות הנמען לקבל חומר פרסומי כזה או אחר, כמובן שהחוק אוסר על הצגת חומר פרסומי באותה הודעה, על מנת למנוע עקיפה של החוק.

 

איך ליצור רשימת תפוצה חוקית?

תנו ללקוח לבחור את באפשרות להצטרף לרשימת התפוצה ע"י הוספת תיבת סימון בדף בו הוא משאיר את פרטיו.

"על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה

הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן (ב)

המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן;

דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בפסקה (1).

הסכים הנמען לקבל דברי פרסומת לפי הוראות סעיף קטן (ב) או לא הודיע על סירובו לקבלם לפי הוראות סעיף קטן"

 

גם לאחר הסכמת הנמען לקבלת חומר פרסומי, בכל עת יוכל להסיר עצמו מקבלת חומר פרסומי.

המשך שליחת חומר פרסומי, לאחר שהנמען הסיר עצמו, הינו הפרה של החוק.

"רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה ) בסעיף זה - הודעת סירוב(; הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען."

 

אכיפת החוק וקנסות

הפרת החוק ושליחת חומר פרסומי בכל אמצעי תקשורת ישיר ללא הסכמה מפורשת של הנמען יכולה לעלות לכם לא מעט, והינו עבירה פלילית.

גובה הקנס המירבי הינו כ-200,000 ₪. בנוסף הנמען יכול להגיש תביעה לפיצוי ללא כל הוכחות לנזק עד סכום שלא יעלה על 1,000 ₪ על כל דאו"ל או SMS או חומר פרסומי שקיבל.

 

נוסח החוק